کشف گازوئیل قاچاق در هفتکل
فرمانده انتظامی استان خوزستان:

کشف گازوئیل قاچاق در هفتکل

صالحی اظهارکردکرد:مأموران پس از متوقف کردن خودرو با علائم هشدار دهنده، در بازرسی از آن ۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.