استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای هفته پژوهش/ضرورت شناسایی استعدادهای پژوهشی در سطح مدارس/برنامه‌ریزی جهت پیشرفت کمی و کیفی مسائل پژوهشی+تصاویر
مدیرآموزش‌وپرورش ناحیه3 اهواز در اولین جلسه‌ی کمیته‌ی پژوهش عنوان کرد:

استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای هفته پژوهش/ضرورت شناسایی استعدادهای پژوهشی در سطح مدارس/برنامه‌ریزی جهت پیشرفت کمی و کیفی مسائل پژوهشی+تصاویر

حسین بهمئی ضمن تاکید بر برنامه ریزی جهت ارتقاء و پیشرفت کمی و کیفی مسائل پژوهشی و پیشبرد اهداف پژوهشی در ناحیه 3اهواز خاطرنشان کرد: بصورت منسجم و همه جانبه و یکپارچه دست به دست هم داده تا در این راستا موفقیت‌های چشم‌گیری در زمینه‌ی پژوهشی به دست آوریم.