رونمایی از نخستین تابلو و اولین مجوز فعالیت کودکستان تطبیق یافته زیر نظر سازمان تعلیم و تربیت کودک در آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز+تصاویر
با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز و رئیس اداره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش استان خوزستان صورت گرفت:

رونمایی از نخستین تابلو و اولین مجوز فعالیت کودکستان تطبیق یافته زیر نظر سازمان تعلیم و تربیت کودک در آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز+تصاویر

حسین بهمئی مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز با بیان اینکه، در همین راستا این کودکستان شکوفه‌های مطهر در ناحیه اهواز پیش قدم شد و به عنوان اولین کودکستان اقدام کرد و مجوز تاسیس و فعالیت اخذ و راه‌اندازی شد