توزیع کود بین کشاورزان خوزستانی از طریق سامانه و بدون ایجاد تبعیض
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان:

توزیع کود بین کشاورزان خوزستانی از طریق سامانه و بدون ایجاد تبعیض

پریچهر تعداد مراکز خدمات جهاد کشاورزی در خوزستان را ۹۶ مرکز و تعداد شهرستان‌های استان را ۲۹ مورد اعلام کرد و ادامه داد: در نشستی که به صورت استانی برگزار شد، همه مسئولان مراکز خدمات که به عنوان خط مقدم دفاع اقتصادی حضور داشتند و علاوه بر ارائه نکات فنی برای ارتقاء بهره وری، برنامه‌ها و اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی برای آن‌ها تشریح شد.