بهره مندی۹۹درصدی خانوار‌های ساکن در شهر از نعمت گاز
مدیر عامل گاز خوزستان:

بهره مندی۹۹درصدی خانوار‌های ساکن در شهر از نعمت گاز

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان طول شبکه گازرسانی در سطح استان بدون طول انشعاب‌ها را ۲۰ هزار و ۲۰۵ کیلومتر عنوان کرد و افزود: درحال حاضر حدود یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۳۶۳ مشترک گاز در شهر‌ها و روستایی داریم که نشان دهنده توسعه شبکه گاز و وسعت خدمت رسانی این شرکت به مردم استان است.