کرمانشاه مقصد مرغ های قاچاق ۴۰ هزار تومانی کردستان!
مسئولان نظارتی بازار کجایند؟

کرمانشاه مقصد مرغ های قاچاق ۴۰ هزار تومانی کردستان!

هفته گذشته بود که به یکباره خبرهایی از کمبود گوشت مرغ در بازار بین مردم رد و بدل شد و دیری نپایید که این وضعیت به استان کردستان تسری پیدا کرد تا آنجا که در تمام شهرستان های استان گوشت مرغ کمیاب شد و این در حالیست که به گفته ی مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان، در چهار ماهه اخیر 3.4 دهم درصد جوجه‌ریزی کشور مربوط به استان کردستان بوده است.