کد خبر : 6078
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۳

لیست کامل اسامی و کد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در خوزستان

لیست کامل اسامی و کد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در خوزستان
لیست کامل اسامی و کد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان منتشر شد.

به گزارش موج زاگرس؛ 

بنا بر اعلام کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات خوزستان ، با پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی لیست کامل داوطلبان مجلس شورای اسلامی از چهارده حوزه انتخابیه استان خوزستان منتشر شد.

در مجموع ۸۶۹ داوطلب در خوزستان تائید صلاحیت شدند که با اعلام انصراف توسط برخی از داوطلبان تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در خوزستان به ۸۰۸ نفر رسید.

خوزستان دارای ۱۸ کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه به صورت همزمان برگزار می شود.

حوزه نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت نتیجه شورا کد نامزد
اندیمشک اسداله آغی نژاد محمدحسین مرد تایید ۱۷
اندیمشک میثم بزرگی دوستعلی مرد تایید ۱۸
اندیمشک مراد بهادری عالی مرد تایید ۱۹
اندیمشک مجتبی بهشتی احمد مرد تایید ۲۱
اندیمشک عبدالرحمن پورجوادی جواد مرد تایید ۲۴
اندیمشک عبدالرحیم چگله کرمعلی مرد تایید ۲۶
اندیمشک فریدون حسنوند تقی مرد تایید ۲۸
اندیمشک مهدی خدادادی صیدمحمد مرد تایید ۳۲
اندیمشک سیدمحمدحسن دانش سید محمد کاظم مرد تایید ۳۶
اندیمشک علی پناه رشنوی شکرعلی مرد تایید ۴۱
اندیمشک شعیب رشیدی عبدالمهدی مرد تایید ۴۲
اندیمشک مصطفی رشیدی اصل علی محمد مرد تایید ۴۳
اندیمشک نوراله شکیبائی نصراله مرد تایید ۴۶
اندیمشک رضا شهریان موسی مرد تایید ۴۷
اندیمشک حافظ طولابی جعفر مرد تایید ۴۸
حوزه نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت نتیجه شورا کد نامزد
اندیمشک امیرحسین عشقی میر محمدعلی مرد تایید ۴۹
اندیمشک علی اکبر فرزام علی مرد تایید ۵۲
اندیمشک علی رضا فلوان کریم مرد تایید ۵۳
اندیمشک محمدعلی قاسمیان محمد مرد تایید ۵۴
اندیمشک جهانبخش قلاوند اله مراد مرد تایید ۵۶
اندیمشک عیسی محمدپور محمدحسین مرد تایید ۶۲
اندیمشک شیرین مختاری عبدالحسن زن تایید ۶۴
اندیمشک شاهین مختاری نیا حسنعلی مرد تایید ۶۷
اندیمشک بابک مرادی اله یار مرد تایید ۶۹
اندیمشک سیدرضا موسوی نیا امیدعلی مرد تایید ۷۳
اندیمشک فیروز میردریکوند ولی اله مرد تایید ۷۶
اندیمشک عزت الله میرزاوند صید مرد تایید ۷۸
اندیمشک ایرج میرعالی هاشم مرد تایید ۷۹
اندیمشک کرامت میری علمدار مرد تایید ۸۱
اندیمشک سیدجواد هاشم زاده سیدخداداد مرد تایید ۸۳
اندیمشک رامین هدایتی موسی مرد تایید ۸۴
اندیمشک فریدون یعقوب وند نوری مرد تایید ۸۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون صالح ابصری زاده مهدی مرد تایید ۱۲۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون غلام رضا احمدنیا غلامحسین مرد تایید ۱۲۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مسلم احمدی کاظم مرد تایید ۱۲۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون زهرا اخوندنژاد سلطانمراد زن تایید ۱۲۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد اسدی علی محمد مرد تایید ۱۳۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون خالد اسدی عبدالحسین مرد تایید ۱۳۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی اسدی موردغفاری جهان بخش مرد تایید ۱۴۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عنایت اله اسفندیاری نژاد محمد مرد تایید ۱۴۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون منصور اسکندری حسن مرد تایید ۱۴۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا اسکندری عبدالرضا مرد تایید ۱۴۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مصطفی افضلان سعید مرد تایید ۱۴۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدفؤاد البوشوکه سیدمشعل مرد تایید ۱۵۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بهزاد الماسی یداله مرد تایید ۱۵۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون غلامحسین الهائی حتوت مرد تایید ۱۵۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون خلیل الهائی حسن مرد تایید ۱۵۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی امانی اسداله مرد تایید ۱۵۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سعید امانی البرز مرد تایید ۱۵۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا امیدیان رحمن مرد تایید ۱۶۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مهرداد امیدیان محمدرضا مرد تایید ۱۶۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد امیر یحیی مرد تایید ۱۶۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدامین امینی منصور مرد تایید ۱۶۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی اهوازی خلف زاده عبدالحسین مرد تایید ۱۶۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عباس ایاران علی مأمن مرد تایید ۱۷۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون قاسم آقاشیرمحمدی علی مرد تایید ۱۵۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا آملازاده عبدالحسین مرد تایید ۱۶۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون غلامرضا بابادی دوست علی مرد تایید ۱۷۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ناصر باجی حمید مرد تایید ۱۷۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا باغبانی غلامحسین مرد تایید ۱۷۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مجید براجعی دعیس مرد تایید ۱۸۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی اکبر برکتی محمدعلی مرد تایید ۱۸۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمود بروایه گطیوش مرد تایید ۱۸۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حسن بلیش میاحی رمضان مرد تایید ۱۹۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون صالح بن عبود روفه مرد تایید ۱۹۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی بن یاسین طعیمه مرد تایید ۱۹۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا بنی تمیمی فالح مرد تایید ۱۹۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدحسن بنی هاشمی سیدعلی مرد تایید ۱۹۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حامد بهرامی یاراحمدی علی حیدر مرد تایید ۲۱۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی بیدار داریوش مرد تایید ۲۱۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون یوسف پارسه رحم خدا مرد تایید ۷۶۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رسول تجویدی عظیم مرد تایید ۲۱۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رحیم تمیمی حلفی عباس مرد تایید ۲۳۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا توانانیا اکبر مرد تایید ۲۳۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون خلیل ثالثی سعید مرد تایید ۲۳۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون کریم جابرزاده عبدالحسین مرد تایید ۲۳۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عباس جباری اسفندیار مرد تایید ۲۴۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد جشنی علی مرد تایید ۲۴۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدعبدالکریم جعفری خلیلی سیدابراهیم مرد تایید ۲۴۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد جنت مکان صالح مرد تایید ۲۴۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبدالرضا جوانمردزاده محمد مرد تایید ۲۵۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سعید جولائی عبدالامیر مرد تایید ۲۵۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فریدون چال اشتری مکاری قربانعلی مرد تایید ۲۵۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون اسمعیل چراغی ابراهیم مرد تایید ۷۶۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون روشنک چهرازی حسین زن تایید ۲۵۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حمید حاجیان سعیدی سند مرد تایید ۲۶۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علیرضا حردانی جونی مرد تایید ۲۶۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون نعیم حردانی یریو مرد تایید ۲۶۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدکریم حسینی سیدجابر مرد تایید ۲۷۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدحسام الدین حسینی سید نورالدین مرد تایید ۲۷۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدکریم حسینی جمشیدی سید عبدالکریم مرد تایید ۲۷۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون امیر حسینی زاده عبدالحسن مرد تایید ۲۷۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدسیاوش حسینی ملائی سیدمنوچهر مرد تایید ۲۸۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا حسینی وفا عبدالرحمن مرد تایید ۲۸۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا حق دوست اسماعیل مرد تایید ۲۸۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون هادی حلفی علیوی مرد تایید ۲۸۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون اسکندر حیاوی اهوازی ضاعن مرد تایید ۲۸۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سجاد حیدری نصرت اله مرد تایید ۲۸۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فریبرز حیدری فر احمد مرد تایید ۲۹۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مصطفی حیصمی احمد مرد تایید ۲۹۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جاسم خالدی اصل موسی مرد تایید ۲۹۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مجتبی خانه مسجدی محمدتقی مرد تایید ۲۹۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون شهلا خرات زاده رحیم زن تایید ۲۹۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رضا خرمی ناصر مرد تایید ۳۱۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون شیدا خسرجی کریم زن تایید ۳۱۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فاضل خمیسی فاخر مرد تایید ۳۱۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جهانفر دانش خیبر مرد تایید ۳۱۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدرسول داودی سیدحسین مرد تایید ۳۲۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حمداله داودی شکراله مرد تایید ۳۲۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا داودی نژاد سلطانعلی مرد تایید ۳۲۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عیسی درویش پور محمد مرد تایید ۳۲۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جعفر دلف عچرش عبدالحسین مرد تایید ۳۲۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون یوسف دلفیه حمید مرد تایید ۳۴۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علیرضا دنه دزفولی محمود مرد تایید ۳۴۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون موسی دورباش زاده حبیب مرد تایید ۳۴۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون دنیا دوستی شاهمراد زن تایید ۳۴۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ابوالقاسم دولت آبادی حسین مرد تایید ۳۴۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مرتضی راضی جلالی حسین مرد تایید ۳۴۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رضا رامهرمزی امیرحسین مرد تایید ۷۶۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا رسولی نژاد پرویز مرد تایید ۳۵۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون هرمز رضازاده علی زمان مرد تایید ۳۵۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سجاد زارعی محمدرضا مرد تایید ۳۶۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدحسین زرگر علیرضا مرد تایید ۳۶۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا زرگران خوزانی مصطفی مرد تایید ۳۶۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدعلی زمانی یداله مرد تایید ۳۷۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون میترا زنگنه محمدرضا زن تایید ۳۷۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون کیامرث زنگنه بندانی حاجی مرد تایید ۳۷۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون خالد زهیری جلیل مرد تایید ۳۷۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حسین سادات تلقری فضل اله مرد تایید ۳۸۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون کیوان ساعدی عبدالزهرا مرد تایید ۷۶۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون اکبر سخاوت محمد مرد تایید ۳۸۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون احمد سراج محمد جواد مرد تایید ۳۸۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون قربانعلی سعادت نیا محمدعلی مرد تایید ۳۸۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون منصور سعادتی منش ثبت مرد تایید ۳۹۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون احمد سعدی لفته مرد تایید ۳۹۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جبار سعیداوی کاظم مرد تایید ۳۹۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ناصر سواعدی پور عطیه مرد تایید ۴۱۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رسول سودانی عبدالعلی مرد تایید ۴۱۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ناصر سودانی علی مرد تایید ۴۱۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بدر سودانی سادری لفته مرد تایید ۴۱۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیاوش سیاح گرشاسب مرد تایید ۴۱۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رزاق سیاحی قاسم مرد تایید ۴۱۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رضا سیاحی مریدو مرد تایید ۴۱۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدکریم سیدنور سیدسعدون مرد تایید ۴۲۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون یاور شاه ولی کوه شوری سنجر مرد تایید ۴۲۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون هادی شرفی مختاظ مرد تایید ۴۲۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون منوچهر شریف پورسولگانی اسماعیل مرد تایید ۴۲۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون هادی شریف زاده عبدالرضا مرد تایید ۴۳۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی شریفات طاهر مرد تایید ۴۲۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون قیصر شریفی عبدالامیر مرد تایید ۴۳۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی رضا شش بلوکی ابراهیم مرد تایید ۴۳۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون پروین شنبه زاده خدارحم زن تایید ۴۳۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جمشید شهبازقهفرخی پرویز مرد تایید ۴۳۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سلمان شهریاری محمد مرد تایید ۴۵۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فاطمه شوشتری پور جواد زن تایید ۴۵۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدمصطفی شیخ الاسلامی سیدمحمدعلی مرد تایید ۴۵۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حسین شیخ زاده تکابی امیدعلی مرد تایید ۴۵۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رامین شیرعلی پرویز مرد تایید ۴۵۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون یادگار شیرمردی حبیب مرد تایید ۴۶۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جواد صالحی کاظم مرد تایید ۴۶۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدعلی صالحی رنانی باقر مرد تایید ۴۶۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مهرداد صمدی عزیز مرد تایید ۴۶۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مرضیه صمصامی حاجی محمد زن تایید ۴۷۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد صیاحی کاظم مرد تایید ۴۷۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون داود طارمی فرض اله مرد تایید ۴۷۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عارف طالبی فرد حسن مرد تایید ۴۷۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان سید حمدالله مرد تایید ۴۷۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سعید طاهری عبدرضا مرد تایید ۴۷۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون احسان طاهری سرمور چنگیز مرد تایید ۴۷۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سعید طائی محمد مرد تایید ۴۸۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدتاج الدین طباطبائی سیدمظلوم مرد تایید ۴۸۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدیعقوب طباطبائی سیدجواد مرد تایید ۴۸۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدسجاد طباطبائی سیدجعفر مرد تایید ۴۸۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مریم طهماسبی ارجعلی زن تایید ۴۸۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ابراهیم طهماسبی شاه منصوری غلامرضا مرد تایید ۴۹۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جبار ظهیری سلمان مرد تایید ۴۹۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علیرضا عامری عبدالحسین مرد تایید ۴۹۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبدالستار عامری عزیز مرد تایید ۴۹۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی عباسی عبیات جبر مرد تایید ۵۱۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عزیز عبودی حیال مرد تایید ۵۱۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فاضل عبیات رحیم مرد تایید ۵۱۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حسن عبیات معیلو مرد تایید ۵۱۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سلوا عبیات منصور زن تایید ۵۱۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی عرب زاده ناصر مرد تایید ۵۲۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون شیوا عزیزی جانمراد زن تایید ۵۲۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون پرستو عزیزی جانمراد زن تایید ۵۲۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سمیرا علی مهر عبدالحسین زن تایید ۵۳۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون کاظم علی نشان فرامرز مرد تایید ۵۳۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مسعود عیسوی محمد مرد تایید ۵۳۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جمعه عیسی زاده مهدیه صالح مرد تایید ۵۳۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فرحناز غفارزاده غفار زن تایید ۵۴۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جهانگیر غیبی پور موسی مرد تایید ۵۴۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدلطیف فاضلی سیدهادی مرد تایید ۵۴۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ماشاءاله فتاحی نیا خدابخش مرد تایید ۵۴۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون اسماعیل فرجی فرامرز مرد تایید ۵۴۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حمید فرجی خداکرم مرد تایید ۵۴۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبدالجلیل فردوس پناه عبدالحسین مرد تایید ۵۴۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فرهاد فرضی محمدرضا مرد تایید ۵۴۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سعید فروغی غلام رضا مرد تایید ۵۶۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی فلیوش هوشنگ مرد تایید ۵۶۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمود فوادی حمید مرد تایید ۵۶۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بهزاد فولادی دهقی سمیع اله مرد تایید ۵۶۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رحیم قاسمیه عبدالرحمن مرد تایید ۵۶۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مهرداد قاضیان عیدی محمد مرد تایید ۵۶۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبدالامیر قمری باقر مرد تایید ۵۷۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مجتبی قنبری جمعه مرد تایید ۵۷۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مسلم قنبری عدیوی مرداس مرد تایید ۵۷۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون معصومه کاظمی محمدرضا زن تایید ۵۷۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدعلی کاظمی بیدک سیدمحمود مرد تایید ۵۷۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون احمد کرائی حسن مرد تایید ۵۷۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون وحید کرجی محمدشریف مرد تایید ۵۸۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون اسماعیل کردانی محمود مرد تایید ۵۸۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون شهرام کردانی سعد مرد تایید ۵۸۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون قاسم کردانی لازم مرد تایید ۵۸۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی اکبر کردزنگنه قاسم مرد تایید ۵۸۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ناصر کروشاوی عبدالحسن مرد تایید ۵۸۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیما کریمی مطلق ابراهیم زن تایید ۵۹۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون شهلا کعب زاده جبر زن تایید ۵۹۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون امیر کعبی محمد مرد تایید ۵۹۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدعلی کمائی درویش مرد تایید ۵۹۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مریم کمائی موسی زن تایید ۵۹۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدسعید کوتی ویس عبید مرد تایید ۵۹۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حسین کیانی قلعه سردی علی رضا مرد تایید ۶۱۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون منصور گچی شوشتری عبدالمجید مرد تایید ۶۱۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون غلامرضا گرامی مفرد سیف اله مرد تایید ۶۱۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حسن گرامی مفرد سیف اله مرد تایید ۶۱۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون اکبر لکی روزه مرد تایید ۶۱۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ایمان لورابی غلامعباس مرد تایید ۶۱۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون نعمت اله لویمی محمد مرد تایید ۶۲۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون خالد لویمی بنیان مرد تایید ۶۱۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حسن محامید موسی مرد تایید ۶۲۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون علی اکبر محقق محمدهادی مرد تایید ۶۳۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون صالح محمدیان عبدالمهدی مرد تایید ۶۳۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون صادق محمودی فیصل مرد تایید ۶۳۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عیسی محمودی مزرعاوی امین مرد تایید ۶۳۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبداله مدملیل رمضان مرد تایید ۶۳۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محسن مراداسکندری خداکرم مرد تایید ۶۴۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حیدر مراداسکندری خداکرم مرد تایید ۶۴۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون هوشنگ مرادی یارحسین مرد تایید ۶۴۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون زینب مزارعی علی زن تایید ۶۴۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حسین مزداب اسکندر مرد تایید ۶۵۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبدالرضا مزرعاوی محسن مرد تایید ۶۵۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حاتم مطوری حسن مرد تایید ۶۵۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ناصر ملک آسا علیرضا مرد تایید ۶۵۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد ممبینی عبدالکریم مرد تایید ۶۵۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون منوچهر ممبینی حیدر مرد تایید ۶۷۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فوأد منتفج جبار مرد تایید ۶۷۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون شهریار منجمی لاهیجانی بهرام مرد تایید ۶۷۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حمید منصوری ظهراب مرد تایید ۶۷۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مجتبی مهرابی علی حسین مرد تایید ۶۷۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عزت اله مهری بابادی غیظان مرد تایید ۶۷۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدحسین مهمدی کرتلائی عبداله مرد تایید ۶۸۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدادیب موالی عزیز مرد تایید ۶۸۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیداحمد موسوی سیدمحمد مرد تایید ۶۸۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدحکمت اله موسوی سیدقاسم مرد تایید ۶۸۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدصادق موسوی سیدنعیم مرد تایید ۶۸۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدروح اله موسوی سیدخداداد مرد تایید ۶۸۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدمحمد موسوی سیدحسن مرد تایید ۶۹۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدامین موسوی سیدعاشور مرد تایید ۶۸۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدشکرخدا موسوی سید فرج اله مرد تایید ۶۸۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدمحمدمهدی موسوی سیدشریف مرد تایید ۶۹۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدمسعود موسوی سیدمصطفی مرد تایید ۶۹۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدمحمدمصطفی موسوی سیدناصر مرد تایید ۶۹۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدجلال موسوی امین سید عطیه مرد تایید ۶۹۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدمحسن موسوی زاده سیدعلی مرد تایید ۶۹۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ایمان موسویان اسمعیل مرد تایید ۶۹۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدعلی موسویان مطلق سیدلطف اله مرد تایید ۶۹۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون میلاد مؤمنی نعمت اله مرد تایید ۶۲۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون امیرهمایون مؤمنی محمدعلی مرد تایید ۶۲۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد میاح عبادی مرد تایید ۷۱۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمدرضا میان آب مهدی مرد تایید ۷۱۴
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبدالکریم میراب زاده غلامرضا مرد تایید ۷۱۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون پرویز میرزائی حسنقلی مرد تایید ۷۱۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون کامران نامداری ایرج مرد تایید ۷۱۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون رضا نبهانی نعیم مرد تایید ۷۲۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عباس نصیری کاکلکی شریف مرد تایید ۷۲۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد نظری ملا مرد تایید ۷۲۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون حمید نواصر وحید مرد تایید ۷۳۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون لطیف نوری غلام مرد تایید ۷۳۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون یحی عبدالکریم نیسی عبدالصاحب مرد تایید ۷۳۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون یحیی نیسی صمد مرد تایید ۷۳۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ایاد نیسی علی رضا مرد تایید ۷۳۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبداله نیک سیرت زاهد مرد تایید ۷۴۱
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جاسم نیک نامی محمد مرد تایید ۷۴۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون محمد هادی قنوات منصور مرد تایید ۷۴۳
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدمطلب هاشمی سیدعلی مرد تایید ۷۴۵
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیدمحسن هاشمی راد سیدحبیب مرد تایید ۷۴۶
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فروتن هاشمی قندعلی عزیزقلی مرد تایید ۷۴۷
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون داریوش هرمزی عبدالحسن مرد تایید ۷۴۹
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سعادت هویزائی مظهر زن تایید ۷۵۲
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عبدالجبار یکتا کاظم مرد تایید ۷۵۸
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مجتبی یوسفی محمدحسین مرد تایید ۷۵۹
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فرشاد ابراهیم پورنورآبادی غلامعباس مرد تایید ۱۲۳
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون جاسم احمدی اسمعیل مرد تایید ۱۲۵
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فریبا احمدی عباسعلی زن تایید ۱۲۷
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون سلمان احمدی عبدالرضا مرد تایید ۱۲۶
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون قاسم احمدی بابر مرد تایید ۱۲۸
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون نعمت اله اسدی فر بندر مرد تایید ۱۳۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون نواب اسدی کوه باد شنبه مرد تایید ۱۳۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون علی افشار حسینعلی مرد تایید ۱۳۴
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون ابوالحسن الماسی بردمیلی سیاوش مرد تایید ۱۳۷
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون علی صالح امیرخانی عبدال مرد تایید ۱۳۸
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون حجت اله اورک حیدرقلی مرد تایید ۲۷۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون محمدتقی اورکی محمدعلی مرد تایید ۱۴۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون عبداله ایزدپناه اسکندر مرد تایید ۱۴۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون علی آقائی کریم داد مرد تایید ۱۳۶
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون توکل باغ شیرین فرج اله مرد تایید ۱۴۳
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون علی باقری پلمی معطلی مرد تایید ۱۴۶
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون عنایت الله براتی علی اصغر مرد تایید ۱۴۷
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون حسین برون رحمت اله مرد تایید ۱۴۸
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون امین بشکار اصلان مرد تایید ۱۵۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون داریوش بهداد فرهاد مرد تایید ۱۵۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون رویا بویری ملک محمد زن تایید ۱۵۴
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون محمد پاکدل محمدحسین مرد تایید ۱۵۷
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون البرز پورعابد رحمان مرد تایید ۱۵۹
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون حسن پیروزی نورالله مرد تایید ۱۶۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون قاسمعلی توسلی موسی مرد تایید ۱۶۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون راضیه جانی زاده یداله زن تایید ۱۶۳
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون روح اله جهانپور نوراله مرد تایید ۱۶۴
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون اقبال حاتمی محمدرفیع مرد تایید ۱۶۸
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فتح اله حاجتی عبداله مرد تایید ۱۶۹
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون نورمحمد حسینیان لطفعلی مرد تایید ۱۷۳
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون رضا خدابخشی خدارحم مرد تایید ۱۷۵
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون علی اکبر خسروی علی پناه مرد تایید ۱۷۶
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون علی ذکوی ترک علی مرد تایید ۱۸۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون سعادت رحمانی مسعود مرد تایید ۱۸۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون رحمان زندی دره غریبی جابر مرد تایید ۱۸۵
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون آزیتا سرقلی نوترکی مخمد زن تایید ۱۸۹
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون صادق سعیدی عباس مرد تایید ۱۹۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون سعید سعیدی سرقلعه داریوش مرد تایید ۱۹۳
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون جعفر شریفی عبده حسین مرد تایید ۱۹۶
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون عباس صادقی رجبعلی مرد تایید ۱۹۸
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون سیدعلیرضا طباطبائی سیدمحمدرضا مرد تایید ۲۱۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون میلاد طهماسبی نادر مرد تایید ۲۷۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون احمد علاءامجدی محمدحسین مرد تایید ۲۱۵
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فرهاد فتاح پور یارعلی مرد تایید ۲۱۷
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون حسین قنبریان مطلق قوچعلی مرد تایید ۲۳۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون علی کرد علی اکبر مرد تایید ۲۳۷
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون عباس کردزنگنه فاضل مرد تایید ۲۳۸
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون سمیه کریمیان مرادعلی زن تایید ۲۳۹
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون جعفر کی بندریان صفر مرد تایید ۲۴۵
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فیروز کیانپوراتابکی داوود مرد تایید ۲۴۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون حسین کیانی محمدعلی مرد تایید ۲۴۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون حبیب الله کیانی ده کیان عزت اله مرد تایید ۲۴۳
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون عباس محمدی نصرالله مرد تایید ۲۴۷
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فرزین محمودی محمد مرد تایید ۲۴۸
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون یوسف محمودی ابوالمحمد مرد تایید ۲۴۹
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون روح اله مرادی کیا خونعلی مرد تایید ۲۵۱
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون مجاهد مقصودی عبدالحسین مرد تایید ۲۵۳
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون یارعلی ممبینی جان علی مرد تایید ۲۵۴
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون سیدحمزه علی موسوی ده موردی سید بازعلی مرد تایید ۲۵۹
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون ولی الله موسوی صالحی سلطانمراد مرد تایید ۲۶۲
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون اسمعیل نادری ده شیخ عبدال مرد تایید ۲۶۵
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فریدون نظری نیا حاجعلی مرد تایید ۲۶۸
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون سمیه نوذری البرز زن تایید ۲۶۹
آبادان علی اکبر ابدی غلامحسین مرد تایید ۵۱۱
آبادان سیدعبدالرحمان احمدنژاد سیدفاضل مرد تایید ۵۱۲
آبادان حمیدرضا اسلامی قربانعلی مرد تایید ۵۱۵
آبادان حبیب انصاری عبود مرد تایید ۵۱۶
آبادان دنیا باوی هادی زن تایید ۵۱۹
آبادان محمدجواد بحرینی محمدرضا مرد تایید ۵۲۳
آبادان سمیرا بغلانی علی زن تایید ۵۲۸
آبادان حامد بغلانی علی مرد تایید ۵۲۶
آبادان علیرضا پورحسن فلاحیه خسرو مرد تایید ۵۲۹
آبادان مهران تقوی روح اله مرد تایید ۵۳۴
آبادان سیدعبدالعلی تقوی عبدالرسول مرد تایید ۵۳۳
آبادان ستار جادری محمد مرد تایید ۵۳۵
آبادان میلاد جانقربان لاریچه غلام رضا مرد تایید ۵۳۶
آبادان انور جرفی عبدالله مرد تایید ۵۳۷
آبادان مهدی جعفری رمضان مرد تایید ۵۳۹
آبادان مرتضی جعفری احمد مرد تایید ۵۳۸
آبادان فتح اله جمشیدی خیرآبادی غلامحسین مرد تایید ۵۴۲
آبادان عبدالرضا حاج حسینی آقا جابر مرد تایید ۵۴۳
آبادان طیبه حبیبی نعمت اله زن تایید ۵۴۵
آبادان سیدناصر حسینی پور سیدسلیمان مرد تایید ۶۶۵
آبادان عبداله حمیدی عبدالساده مرد تایید ۵۴۸
آبادان حمید حنظل عیدانی عبدالعالی مرد تایید ۵۴۹
آبادان میلاد خادم پیر سیروس مرد تایید ۵۵۲
آبادان جمشید خلقی محمد مرد تایید ۵۵۴
آبادان اسد خنفری صالح مرد تایید ۵۵۶
آبادان رضا درویش مصطفی مرد تایید ۵۵۸
آبادان عبدالحسن دریس سلمان مرد تایید ۵۶۱
آبادان سیدفخرالدین رضوی سیداله مراد مرد تایید ۵۶۹
آبادان ناصر رماثی زاده مهیوب مرد تایید ۵۷۱
آبادان یاسمین روشن زاد علی زن تایید ۵۷۳
آبادان صالح ساری پور عبدالمهدی مرد تایید ۵۷۵
آبادان یوسف ستاره ناصری حمد مرد تایید ۵۷۷
آبادان جواد سعدون زاده موسی مرد تایید ۵۷۹
آبادان علی اکبر سقائی محمود مرد تایید ۵۸۲
آبادان سعید سلاماتی موسی مرد تایید ۵۸۴
آبادان غلامرضا سلمان پور حبیب مرد تایید ۵۸۵
آبادان رئوف شکاری محمد مرد تایید ۵۸۶
آبادان عدنان شلیشات محمود مرد تایید ۵۸۷
آبادان حمید طالبی فرد ظهرعلی مرد تایید ۵۸۸
آبادان محمد طاهری معارف مرد تایید ۵۸۹
آبادان حسن عچرش یونس مرد تایید ۵۹۲
آبادان محمدرضا عساکره صالح مرد تایید ۵۹۳
آبادان سیدمطهر عمرانی سیدمحمدرضا مرد تایید ۵۹۶
آبادان محمود عموئی قربانعلی مرد تایید ۵۹۷
آبادان علی عیدانی ناجی مرد تایید ۵۹۸
آبادان ناصر غلامحسین گودرزی علی مرد تایید ۶۱۱
آبادان پریسا فرجی مجید زن تایید ۶۱۳
آبادان موسی قاسمی عباس مرد تایید ۶۱۵
آبادان علی قاطع زاده دریس جواد مرد تایید ۶۱۶
آبادان سیدمحمد قرابی سیدجاسم مرد تایید ۶۱۷
آبادان طاهر کازرونی عفیفون ناصر مرد تایید ۶۱۹
آبادان علیرضا کاظمی عبدعلی مرد تایید ۶۲۱
آبادان محمدحسن کعبی عبدالامیر مرد تایید ۶۶۷
آبادان مسعود کعبی نوری مرد تایید ۶۲۵
آبادان کمال کعبی فرد ماضی مرد تایید ۶۲۸
آبادان علیرضا کعبیان پور عبدالرضا مرد تایید ۶۲۶
آبادان صادق کمائی ظهراب مرد تایید ۶۲۹
آبادان عباس کوثری نیا جبار مرد تایید ۶۳۱
آبادان مسعود محمدی محمد مرد تایید ۶۳۵
آبادان جلیل مختار عبدعلی مرد تایید ۶۳۹
آبادان علی معبودی عبدالحسین مرد تایید ۶۴۱
آبادان ابراهیم ملکی محمدرضا مرد تایید ۶۴۴
آبادان سیدعارف موسوی سیدخلیل مرد تایید ۶۴۷
آبادان سیدمهدی موسوی سیدمصطفی مرد تایید ۶۴۸
آبادان سیدامیر موسوی سیدمحسن مرد تایید ۶۴۶
آبادان سیدعلی موسوی جرف حسین مرد تایید ۶۴۹
آبادان سیدمحمد موسوی نسب سیدعبدالرضا مرد تایید ۶۶۴
آبادان سیدمساعد موسوی نصر سیدرضا مرد تایید ۶۵۱
آبادان سیدمحمد مولوی سلطان مرد تایید ۶۵۲
آبادان سیدبهنام میرافضل سید نوراله مرد تایید ۶۵۳
آبادان بهمن نظرزاده رجب مرد تایید ۶۵۵
آبادان جاسم نگارش محمد مرد تایید ۶۵۷
آبادان سیدمهدی هاشمی سیدصالح مرد تایید ۶۶۱
آبادان محمد وفازاده خداداد مرد تایید ۶۶۲
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی زهرا اصلاح عبدالخضر زن تایید ۱۲۶
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی ایمان آزموده کوچصفهانی حسین مرد تایید ۱۲۴
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی حبیب آقاجری نبیی مرد تایید ۱۲۷
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی فیاض آقاجری عوض مرد تایید ۱۲۸
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی فرشاد آل ناصر عبدالجبار مرد تایید ۱۳۱
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی فرهاد بابلی نظام مرد تایید ۱۳۴
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی علیرضا باوی محمد مرد تایید ۲۳۲
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی محمدرضا بهرامی علی مرد تایید ۱۳۷
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی شیرین بهرامی علی زن تایید ۱۳۶
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی فرهاد بهروزی علی مرد تایید ۱۳۸
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی ولی الله پاد اکبر مرد تایید ۱۳۹
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی جعفر پاک روان غلامعلی مرد تایید ۱۴۱
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی سیدمصطفی پورموسوی سیدفاضل مرد تایید ۱۴۲
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی سیدمحمدحسین حسنی سیدمحمدرضا مرد تایید ۱۴۷
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی امیر حیات مقدم ابراهیم مرد تایید ۱۴۸
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی مهدی حیاتی سردار مرد تایید ۱۵۱
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی عزیز حیدری کیا عبدالهادی مرد تایید ۱۵۲
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی عیسی رحیمی علیرضا مرد تایید ۱۵۸
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی علی رعیت پیشه امان اله مرد تایید ۱۶۱
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی سیدمهران رفیعی سیدمحمد مرد تایید ۱۶۲
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی عبدالرضا زیدانی شاهین مرد تایید ۱۶۴
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی بهزاد سلیمانی عبدالعلی مرد تایید ۱۶۷
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی ناصر شاکری اصل عباس مرد تایید ۱۶۸
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی مهرزاد شعبانی نادر مرد تایید ۱۷۲
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی علی شیرازی جاسم مرد تایید ۱۷۴
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی آرش صدیقی نسب سیدغلامعلی مرد تایید ۱۷۶
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی هستی طهماسبی خداوردی زن تایید ۱۷۹
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی مهدی ظریفی حسین مرد تایید ۱۸۱
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی حسین عبادی عطیه مرد تایید ۱۸۲
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی علی عوض پور عزیز مرد تایید ۱۸۴
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی امیر فیصلی مهر احمد مرد تایید ۱۸۷
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی عبدالمحمد قنواتی شکری مرد تایید ۱۹۳
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی صالح مختاری فر صبیح مرد تایید ۱۹۸
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی محمد مکوندچهارلنگ غلامعباس مرد تایید ۲۱۳
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی علیرضا ممبینی الیاس مرد تایید ۲۱۴
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی عبداله موسوی نورالله مرد تایید ۲۱۵
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی امیر همتی نژاد حبیب اله مرد تایید ۲۱۹
بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی علی یوسفی فرد مغامس مرد تایید ۲۳۱
بهبهان و آغاجاری فرهاد ابول نژادیان فضل اله مرد تایید ۱۳
بهبهان و آغاجاری سیدمرتضی احمدی تبار سیدمندنی مرد تایید ۱۵
بهبهان و آغاجاری محمدمهدی احمدی نورالدین وند فرامرز مرد تایید ۱۶
بهبهان و آغاجاری احمدرضا الهی برزی مرد تایید ۱۹
بهبهان و آغاجاری حمید بابلی مؤخر ولی خان مرد تایید ۲۴
بهبهان و آغاجاری محسن بلواسی عینعلی مرد تایید ۲۷
بهبهان و آغاجاری ضامن پریسوز حسن مرد تایید ۲۸
بهبهان و آغاجاری منصور ترکیان تبار قمصور مرد تایید ۲۹
بهبهان و آغاجاری مرتضی جاویدان مجید مرد تایید ۳۱
بهبهان و آغاجاری کاظم جوانمردی محمدتقی مرد تایید ۵۴
بهبهان و آغاجاری کیخسرو چنگلوائی جانعلی مرد تایید ۳۲
بهبهان و آغاجاری نگار خضوعی عبدالحمید زن تایید ۳۴
بهبهان و آغاجاری بهنام خوب نژاد لهراسب مرد تایید ۳۷
بهبهان و آغاجاری ابوذر داشاد سلطانعلی مرد تایید ۳۸
بهبهان و آغاجاری محمد دستیار امان اله مرد تایید ۳۹
بهبهان و آغاجاری فاطمه دهداری نعمت اله زن تایید ۴۱
بهبهان و آغاجاری منوچهر دیلمی عویلی مرد تایید ۴۲
بهبهان و آغاجاری غلامعباس رمضانی پور یداله مرد تایید ۴۳
بهبهان و آغاجاری غلامرضا شجاعی مندنی مرد تایید ۴۷
بهبهان و آغاجاری خیراله شهروئی محمدرحیم مرد تایید ۴۹
بهبهان و آغاجاری محسن صفاریان پرویز مرد تایید ۵۱
بهبهان و آغاجاری اصغر عسکری قنبرعلی مرد تایید ۵۷
بهبهان و آغاجاری حجت اله علمداری شکراله مرد تایید ۵۸
بهبهان و آغاجاری جهانگیر علی عبدی زاده یدالله مرد تایید ۵۹
بهبهان و آغاجاری یاسر فتحی هیبت اله مرد تایید ۶۱
بهبهان و آغاجاری کسرا فرخی پور پوری مرد تایید ۶۲
بهبهان و آغاجاری کریم قاسمی صفرقلی مرد تایید ۶۳
بهبهان و آغاجاری حبیب قاسمی جمعه مرد تایید ۸۲
بهبهان و آغاجاری حسن کریمی مظفر مرد تایید ۶۵
بهبهان و آغاجاری محمدطلا مظلومی آبزرگه دهراب مرد تایید ۷۱
بهبهان و آغاجاری احمد مندگار غلامرضا مرد تایید ۷۳
بهبهان و آغاجاری یداله مواساتی قنواتی علی اکبر مرد تایید ۷۴
بهبهان و آغاجاری ذوالفقار موسوی خداداد مرد تایید ۸۳
بهبهان و آغاجاری سیدسجاد موسوی مطهر سیدمندنی مرد تایید ۷۵
بهبهان و آغاجاری غلامعباس نعمتی سعادت آباد عباس مرد تایید ۷۸
خرمشهر محمدجواد بچاری مرداو مرد تایید ۱۲۸
خرمشهر حسین بدری عبدالجلیل مرد تایید ۱۲۹
خرمشهر کاظم بهردینی ابراهیم مرد تایید ۱۳۲
خرمشهر عباس پورمند هلیل مرد تایید ۱۳۵
خرمشهر مصطفی جزایری اصل کاظم مرد تایید ۱۳۷
خرمشهر مصطفی جمالی عبدالرزاق مرد تایید ۱۳۸
خرمشهر سیدصباح حسینی سیدمحمد مرد تایید ۱۳۹
خرمشهر سیداحمد حسینی فر سیدهاشم مرد تایید ۱۴۲
خرمشهر نعیم حمید خلیفه مرد تایید ۱۴۳
خرمشهر فاخر ربیعی فر عبداله مرد تایید ۱۴۹
خرمشهر سجاد رستمی شاهمار مرد تایید ۱۵۱
خرمشهر مرتضی سعدونی عبدالحسین مرد تایید ۱۵۲
خرمشهر عیسی شرجی عسگر مرد تایید ۱۵۸
خرمشهر عباس شریبی حسن مرد تایید ۱۵۹
خرمشهر سیدماید شریف سیدهاشم مرد تایید ۱۶۱
خرمشهر حاتم صلبوخی سعید مرد تایید ۱۶۳
خرمشهر جمال قیطانی فرد قاسم مرد تایید ۱۷۳
خرمشهر حامد قیم مضار مرد تایید ۱۷۴
خرمشهر عبداله کربلایی اصل شمس الدین مرد تایید ۱۷۵
خرمشهر علی کعبی فلاحیه اصل جابر مرد تایید ۱۷۸
خرمشهر محمدرضا کنعانی میر کنعان مرد تایید ۱۷۹
خرمشهر نبی اله کورش نیا علیجان مرد تایید ۱۸۱
خرمشهر مهدی مجدم عبدالرضا مرد تایید ۱۸۳
خرمشهر یاسر محمدی یونس مرد تایید ۱۸۵
خرمشهر کوروش محمودی علی مرد تایید ۱۸۹
خرمشهر مصطفی مطورزاده شریف مرد تایید ۱۹۳
خرمشهر موسی مطوری جزیره شمس الدین مرد تایید ۱۹۵
خرمشهر نعیم مقدم عبدالجلیل مرد تایید ۱۹۶
خرمشهر حسن منیعات نعیم مرد تایید ۱۹۷
خرمشهر صالح ناصری پوران مهدی مرد تایید ۲۱۲
خرمشهر جعفر نیک نظر کریم مرد تایید ۲۱۶
خرمشهر علی هاشم مطوری حسین مرد تایید ۲۱۷
خرمشهر حسن هلالات عبدالعالی مرد تایید ۲۱۸
خرمشهر حمید یالپانیان عباس مرد تایید ۲۱۹
خرمشهر یاسر یوسف نژادیان هاشم مرد تایید ۲۳۱
دزفول عبدالامیر احسان زاده مجذوبی مرد تایید ۱۲۳
دزفول امیر احسانیان غلامرضا مرد تایید ۱۲۴
دزفول مهدی احمدی عباس مرد تایید ۱۲۵
دزفول علی ادابی اسد مرد تایید ۱۲۶
دزفول زهرا اسلامی فر محمدکاظم زن تایید ۱۳۲
دزفول محمد آژینه محمدعلی مرد تایید ۱۲۷
دزفول میرزاعلی آستی نبی مرد تایید ۱۲۸
دزفول علی رضا آل هفت تن حسن مرد تایید ۱۳۴
دزفول سیداحمد آوائی سیداسمعیل مرد تایید ۱۳۶
دزفول جواد باغی غلامعلی مرد تایید ۱۳۷
دزفول علی برهان زهی مرید مرد تایید ۱۳۸
دزفول عباس پاپی زاده بالنگان جمعه مرد تایید ۱۳۹
دزفول مسعود پاک سرشت عزیز مرد تایید ۱۴۱
دزفول زهراسادات پژوهیده سیدعزت اله زن تایید ۱۴۵
دزفول رحیم پورصادق عبدالعظیم مرد تایید ۱۴۶
دزفول احسان پورمحمود احمدعلی مرد تایید ۱۴۸
دزفول مهدی پیرنیا سلطانعلی مرد تایید ۱۵۱
دزفول محمد تاج احمد مرد تایید ۱۵۲
دزفول محمود تدین نژاد محمدکاظم مرد تایید ۱۵۳
دزفول فرهاد جاموسی شکرالله مرد تایید ۱۵۴
دزفول محمد جعفری میرزامراد مرد تایید ۱۵۶
دزفول مسعود جوادخیاط طاهر مرد تایید ۱۵۷
دزفول محسن حاجی وند روزعلی مرد تایید ۱۵۹
دزفول سیدمحمد حسینی احمدفداله سید احمد مرد تایید ۱۶۱
دزفول سعید حمزاوی حسن مرد تایید ۱۶۲
دزفول پروین حیدری صیدحسن زن تایید ۱۶۳
دزفول حاجی حسین خورشیدی حسین مرد تایید ۱۶۴
دزفول غلامعلی دستوری رزاز حسین مرد تایید ۲۶۵
دزفول ایرج دهداری راد عبداله مرد تایید ۱۶۸
دزفول محمدعلی دوائی فر ابراهیم مرد تایید ۱۶۹
دزفول علیرضا رحیمی محمدحسین مرد تایید ۱۷۱
دزفول امیرمحمد رحیمی راد محمد مراد مرد تایید ۱۷۲
دزفول حبیب اله رشتی پور جلال مرد تایید ۱۷۳
دزفول نورعلی رئیسی خو مراد مرد تایید ۱۷۴
دزفول بهنام زارعی امین هاشم مرد تایید ۱۷۶
دزفول هوشنگ زلقی شاه حسین مرد تایید ۱۷۸
دزفول حسین زمان عبدالامیر مرد تایید ۱۷۹
دزفول مدینه زمانی محمد زن تایید ۱۸۱
دزفول مصطفی سخاوت ماشی مرد تایید ۱۸۲
دزفول محمد سعیدی نیا مصطفی مرد تایید ۱۸۳
دزفول عبدالحسین شاه حسین نجف آبادی باباحسین مرد تایید ۱۸۵
دزفول نعمت شکوهی منش محمد مرد تایید ۱۸۷
دزفول علیرضا شوشی نسب نادعلی مرد تایید ۱۹۱
دزفول مصطفی صادقی نیک مرادحسین مرد تایید ۱۹۳
دزفول رضا صدیقی فر سلطانعلی مرد تایید ۱۹۴
دزفول عبدالرضا عباسی نبی مرد تایید ۱۹۶
دزفول مجید عقابی محمد مرد تایید ۱۹۷
دزفول امید علی پور علی محمد مرد تایید ۲۱۲
دزفول نصرت الله علیان عرب مرد تایید ۱۹۸
دزفول سیدحبیب اله فارغ سیدمصطفی مرد تایید ۲۱۳
دزفول محمدرضا فضلعلی پور فضلعلی مرد تایید ۲۱۷
دزفول محمدعلی قاسمی یوسف علی مرد تایید ۲۱۸
دزفول نورعلی کاظمی راد نادعلی مرد تایید ۲۳۲
دزفول سیدمحمود کاظمینی سیدحسین مرد تایید ۲۳۴
دزفول علی کاوندی نژاد غلامحسین مرد تایید ۲۳۵
دزفول عزیزاله گل بهاری حسن مرد تایید ۲۳۷
دزفول سعید ماندنی کوتیانی اسحق مرد تایید ۲۳۹
دزفول سیدمجتبی متقی پور سیدمحمدعلی مرد تایید ۲۴۱
دزفول امیر محمدزاده حسین مرد تایید ۲۴۳
دزفول علیرضا مختاری زاده اله یار مرد تایید ۲۴۶
دزفول زهرا مرادی باباخون زن تایید ۲۴۷
دزفول غلامعلی مهرابی پور علی مراد مرد تایید ۲۵۲
دزفول غزل مهرنژاد فریدون زن تایید ۲۵۳
دزفول سیدحسن موسوی امجد سیدمحمدعلی مرد تایید ۲۵۴
دزفول علی مولائی میرحسین مرد تایید ۲۵۷
دزفول غلامحسین نوروزی نژاد علی مرد تایید ۲۶۱
دزفول ناهید وثوقی نسب صفرعلی زن تایید ۲۶۲
دشت آزادگان و هویزه یاسر بنی طرفی جبار مرد تایید ۱۵
دشت آزادگان و هویزه لفته بوعذار عاصی مرد تایید ۱۸
دشت آزادگان و هویزه علیرضا جلالی نسب سلمان مرد تایید ۲۱
دشت آزادگان و هویزه احمد جلیزی خلف مرد تایید ۲۳
دشت آزادگان و هویزه شنشول جلیزی عبدعلی مرد تایید ۲۴
دشت آزادگان و هویزه هاشم چلداوی عبدالحسین مرد تایید ۲۵
دشت آزادگان و هویزه مجید داغری حمید مرد تایید ۲۹
دشت آزادگان و هویزه حسین زبیدات فرد هادی مرد تایید ۳۱
دشت آزادگان و هویزه موسی سعیدی نسب عبدالکاظم مرد تایید ۳۵
دشت آزادگان و هویزه عبدالنبی سواعدی گاطع مرد تایید ۳۷
دشت آزادگان و هویزه عیسی سیلاوی محمد مرد تایید ۳۹
دشت آزادگان و هویزه عبدالوهاب سیلاوی عبدالکریم مرد تایید ۳۸
دشت آزادگان و هویزه رسول شریفی کریم مرد تایید ۴۱
دشت آزادگان و هویزه هادی عبیداوی هاشم مرد تایید ۴۳
دشت آزادگان و هویزه یوسف غابشی سعید مجید مرد تایید ۴۵
دشت آزادگان و هویزه جاسم غفله مرمضی حبیب مرد تایید ۴۷
دشت آزادگان و هویزه زاهد فردوس پناه عبدالحسین مرد تایید ۴۸
دشت آزادگان و هویزه معصومه کوتی عبداله زن تایید ۴۹
دشت آزادگان و هویزه بهروز لطفی نیا خداداد مرد تایید ۵۹
دشت آزادگان و هویزه الهام محمودی عبدالزهرا زن تایید ۵۱
دشت آزادگان و هویزه انتصار موسوی سیدمحمد زن تایید ۵۳
دشت آزادگان و هویزه مهدی مولاهویزه عبداله مرد تایید ۵۴
دشت آزادگان و هویزه مصطفی نیسی حسن مرد تایید ۵۷
دشت آزادگان و هویزه علی نیسی ناصر مرد تایید ۵۶
دشت آزادگان و هویزه مهدی یلالی کریم مرد تایید ۵۸
رامهرمز و رامشیر محمد احمدی موسی مرد تایید ۱۲۴
رامهرمز و رامشیر میثم احمدی نسب حیدر مرد تایید ۱۲۶
رامهرمز و رامشیر عبدالحمید افراخته ولی مرد تایید ۱۲۹
رامهرمز و رامشیر علی شیر اقبالی فر اقبال مرد تایید ۱۳۲
رامهرمز و رامشیر نازگل آرش راه خدا زن تایید ۱۲۸
رامهرمز و رامشیر میلاد آقاجری مرتضی مرد تایید ۱۳۱
رامهرمز و رامشیر ابوالحسن بصیری نیا فرج اله مرد تایید ۱۳۵
رامهرمز و رامشیر حفیظ اله بندار سیف اله مرد تایید ۱۳۶
رامهرمز و رامشیر عباس بهمئی عبدالرضا مرد تایید ۱۳۷
رامهرمز و رامشیر مهدی بهمئی عبدالرضا مرد تایید ۱۳۸
رامهرمز و رامشیر آزیتا جانی یارمحمد زن تایید ۱۴۸
رامهرمز و رامشیر علی جباری بهمن مرد تایید ۱۴۹
رامهرمز و رامشیر نجف جشن نژاد محمد مرد تایید ۱۵۱
رامهرمز و رامشیر محمدرحیم جعفرزاده کرم مرد تایید ۱۵۲
رامهرمز و رامشیر عباس جهان تاب نژاد یارمحمد مرد تایید ۱۵۳
رامهرمز و رامشیر امید حسین زاده رحیم مرد تایید ۱۵۴
رامهرمز و رامشیر سیدعارف حسینیان مالک مرد تایید ۱۵۶
رامهرمز و رامشیر ابراهیم حمید عباس مرد تایید ۱۵۷
رامهرمز و رامشیر حسین حمیدی علی مرد تایید ۱۶۱
رامهرمز و رامشیر جلیل داوری خداداد مرد تایید ۱۶۲
رامهرمز و رامشیر قنبر دلپسند علیرضا مرد تایید ۱۶۳
رامهرمز و رامشیر مهرداد راسته علی مرد تایید ۱۶۴
رامهرمز و رامشیر مسلم زارع پور احمد مرد تایید ۱۶۹
رامهرمز و رامشیر سیدمهدی سالاری زاده سیدحسین علی مرد تایید ۱۷۱
رامهرمز و رامشیر محمد سبزعلی زاده جان محمد مرد تایید ۱۷۲
رامهرمز و رامشیر هدایت اله شاهینی شکرالله مرد تایید ۱۷۴
رامهرمز و رامشیر عباس شریفی نسب طاهر مرد تایید ۱۷۸
رامهرمز و رامشیر ابوذر شیخی توکل مرد تایید ۱۷۹
رامهرمز و رامشیر غلامرضا طاهری جعفر مرد تایید ۱۸۱
رامهرمز و رامشیر سیدعابدین طباطبائی سیدمظلوم مرد تایید ۱۸۲
رامهرمز و رامشیر سیدعمادالدین طباطبائی سیدجعفر مرد تایید ۱۸۳
رامهرمز و رامشیر موسی عبدی عبدالخضر مرد تایید ۱۸۵
رامهرمز و رامشیر زاهد علی زاده سوخته مرد تایید ۱۸۷
رامهرمز و رامشیر مجید قنواتی مهران مرد تایید ۱۹۵
رامهرمز و رامشیر سعید کاویان فر خداداد مرد تایید ۱۹۷
رامهرمز و رامشیر ایرج کلانترهرمزی نژاد ولی اله مرد تایید ۲۱۲
رامهرمز و رامشیر محمدعلی کمائی عبدالرضا مرد تایید ۲۱۶
رامهرمز و رامشیر محمد لطفعلی زاده جانمحمد مرد تایید ۲۱۸
رامهرمز و رامشیر ابراهیم متینیان محمد مرد تایید ۲۱۹
رامهرمز و رامشیر شهرام محمدیان عبدالمحمد مرد تایید ۲۵۱
رامهرمز و رامشیر محمود محمدیان لفطه مرد تایید ۲۳۱
رامهرمز و رامشیر محمدصادق ملایانی غلامحسین مرد تایید ۲۳۵
رامهرمز و رامشیر فاطمه ممبینی راخدا زن تایید ۲۳۷
رامهرمز و رامشیر سیدرضا موسوی سیدعبدالرحمان مرد تایید ۲۴۱
رامهرمز و رامشیر سیدناصر موسوی سیدسیف اله مرد تایید ۲۴۳
رامهرمز و رامشیر مهدی میراحمدی پور ولی مرد تایید ۲۴۵
رامهرمز و رامشیر سیدمهرداد میرسالاری سیدخدامراد مرد تایید ۲۴۶
رامهرمز و رامشیر امیرحسین نظری فرج مرد تایید ۲۵۲
رامهرمز و رامشیر عباسعلی هاشمی پور حسین مرد تایید ۲۴۷
رامهرمز و رامشیر محسن ویسی محمد مرد تایید ۲۴۸
شادگان حسین اکبری فر عباس مرد تایید ۱۳
شادگان محمد آل بوغبیش نعمت اله مرد تایید ۱۸
شادگان علی بلاسم ابراهیم مرد تایید ۲۴
شادگان ناظم ثبوتی حبیب مرد تایید ۲۶
شادگان سعید جنامی صدام مرد تایید ۲۸
شادگان عباس حزباوی غضبان مرد تایید ۲۹
شادگان فرید خلوی زاده حسن مرد تایید ۳۱
شادگان هدیه خنافره سوید زن تایید ۳۲
شادگان هاشم خنفری پورجعفری قاسم مرد تایید ۳۴
شادگان عبدالحسن سالمی محسن مرد تایید ۳۸
شادگان سناء سالمی مرداو زن تایید ۷۳
شادگان هاشم سباتی مصطفی مرد تایید ۳۹
شادگان کریم شاوردیان شهید مرد تایید ۴۲
شادگان هادی شمیل پور شلیش مرد تایید ۴۳
شادگان هاشم صوفی بدیر مرد تایید ۴۶
شادگان حیدر صویلاتی زاده عادل مرد تایید ۴۷
شادگان سیدمحسن طاهری موسوی سیدمحمد مرد تایید ۴۸
شادگان هیثم عامریان عبدالخالق مرد تایید ۴۹
شادگان عباس عبیداوی دائم مرد تایید ۵۱
شادگان سعد عسگراوی عبدالعلی مرد تایید ۵۲
شادگان علویه هیفاء فقیه سیدمصطفی زن تایید ۵۴
شادگان عبدالکریم کعبی اصل عبدالجلیل مرد تایید ۵۶
شادگان سیدمصطفی محمدی راد سیدعبود مرد تایید ۵۹
شادگان عبدالکریم مقدم علی مرد تایید ۶۳
شادگان مهدی مقدم کریم مرد تایید ۶۴
شادگان حسین مناحی زاده عباس مرد تایید ۶۵
شادگان صادق منیعات غانم مرد تایید ۶۸
شادگان سیده زهرا موسوی زاده سیدمصطفی زن تایید ۶۹
شوش و کرخه سیدعبدالرحیم احمدی احمد مرد تایید ۱۳
شوش و کرخه مالک الهائی حاجی مرد تایید ۱۶
شوش و کرخه علی بهادرزاده عیسی مرد تایید ۱۷
شوش و کرخه بهرام پیمان نیا عیسی مرد تایید ۲۱
شوش و کرخه مجتبی چعب حسن مرد تایید ۲۳
شوش و کرخه هاشم چنانی نوروز مرد تایید ۲۶
شوش و کرخه عارف چنانی حبیب مرد تایید ۲۴
شوش و کرخه ناصر چنانی عبدالنبی مرد تایید ۲۵
شوش و کرخه سیداحمد دانش سیدحبیب اله مرد تایید ۲۹
شوش و کرخه سیدجاسم ساعدی سید عبدالله مرد تایید ۳۴
شوش و کرخه عباس ساعدی معین مرد تایید ۳۵
شوش و کرخه موسی سواحلی چنانی حسن مرد تایید ۳۶
شوش و کرخه علی شریعه عبد الحسین مرد تایید ۳۸
شوش و کرخه علی شیرحلاوی راشد مرد تایید ۳۹
شوش و کرخه نبی طالبی محمد مرد تایید ۴۲
شوش و کرخه حمید ظریف خسرج شامی مرد تایید ۴۳
شوش و کرخه حسن عبدالخانی جاسم مرد تایید ۴۶
شوش و کرخه غلام علیدادی خداداد مرد تایید ۴۸
شوش و کرخه منصور غفارزاده غفار مرد تایید ۴۹
شوش و کرخه نعیم فاضلی مطلق حسین مرد تایید ۵۱
شوش و کرخه عباس قومات یارالله مرد تایید ۵۲
شوش و کرخه وحیده کعب عمیر علی زن تایید ۵۶
شوش و کرخه محمد کعب عمیر یبر مرد تایید ۵۴
شوش و کرخه فیصل کعب عمیر عبدالساده مرد تایید ۵۳
شوش و کرخه کاظم منصوری لعیوس مرد تایید ۵۸
شوش و کرخه سیدرسول موسوی زاده سیدرمضان مرد تایید ۶۳
شوش و کرخه سیدحسن نجاتی زاده سید عبد مرد تایید ۶۵
شوش و کرخه سیدراضی نوری سیدعرب مرد تایید ۶۷
شوش و کرخه سیدمحمدجواد هاشمی نژاد محمدرضا مرد تایید ۶۹
شوش و کرخه خالد یادگاری میر مرد تایید ۷۳
شوشتر و گتوند سیدسجاد آل سیدغفور سیدمحمدتقی مرد تایید ۱۲۳
شوشتر و گتوند عبدالرضا بابادی زاده خمیار مرد تایید ۱۲۴
شوشتر و گتوند علی بنی عگبه مجید مرد تایید ۱۲۷
شوشتر و گتوند حسین پنبه دانه پور کاظم مرد تایید ۱۲۸
شوشتر و گتوند محمد پوراسلام مهدی مرد تایید ۱۲۹
شوشتر و گتوند ابوالفضل تاج حسنعلی مرد تایید ۱۳۱
شوشتر و گتوند حمید تدین پور کاظم مرد تایید ۱۳۲
شوشتر و گتوند محمدرضا حاتمی علی مرد تایید ۱۳۷
شوشتر و گتوند اصغر حاتمی نیا چوپان مرد تایید ۱۳۸
شوشتر و گتوند سیدعلی اکبر حسینی احمدفداله سیدصفر مرد تایید ۱۴۶
شوشتر و گتوند جهاد حمیدی رحیم مرد تایید ۱۴۷
شوشتر و گتوند قربانعلی درویش زاده ابراهیم مرد تایید ۱۴۹
شوشتر و گتوند حمزه دیلمی زاده امیر مرد تایید ۱۵۲
شوشتر و گتوند محمد رجب زاده حمید مرد تایید ۱۵۳
شوشتر و گتوند اکبر رضائی کریم مرد تایید ۱۵۶
شوشتر و گتوند سیدعبدالمجید زواری سیدعلی اصغر مرد تایید ۱۹۷
شوشتر و گتوند محسن ساجدی نیا حسن مرد تایید ۱۵۸
شوشتر و گتوند سیدمحمد سادات ابراهیمی سیدقپانی مرد تایید ۱۵۹
شوشتر و گتوند محمدرضا ساعدی رجبعلی مرد تایید ۱۶۱
شوشتر و گتوند سیدعلی اکبر سیدموسوی سیدمحمود مرد تایید ۱۶۲
شوشتر و گتوند ابوالقاسم شمس آبادی جواد مرد تایید ۱۶۴
شوشتر و گتوند ابراهیم شیخی احمد مرد تایید ۱۶۵
شوشتر و گتوند مصطفی صادقی اسکندر مرد تایید ۱۶۷
شوشتر و گتوند علی طاهانسب عبدالحسین مرد تایید ۱۶۸
شوشتر و گتوند علی عبداللهی گرگعلی مرد تایید ۱۶۹
شوشتر و گتوند بهرام عبداللهی ارپنائی باقر مرد تایید ۱۷۱
شوشتر و گتوند رضا عیدی وندی مرتضی مرد تایید ۱۷۴
شوشتر و گتوند سیدمحمد قاضی مرعشی سیدطاهر مرد تایید ۱۷۶
شوشتر و گتوند رضا قاطعی کاظم مرد تایید ۱۷۸
شوشتر و گتوند عباس قنبری حیاتقلی مرد تایید ۱۷۹
شوشتر و گتوند حجت اله کاظمی علی مرد تایید ۱۸۱
شوشتر و گتوند فاطمه کرم پور علی حسین زن تایید ۱۸۲
شوشتر و گتوند سهراب گیلانی علی همت مرد تایید ۱۸۳
شوشتر و گتوند زهرا مردان زاده علیمراد زن تایید ۱۸۵
شوشتر و گتوند مصطفی مقامی علی حسین مرد تایید ۱۸۷
شوشتر و گتوند سیدحسن موسوی سیدعلی محمد مرد تایید ۱۹۱
شوشتر و گتوند شاهپور نیل درار خسرو مرد تایید ۱۹۳
شوشتر و گتوند نجف هدایتی زاده عبدی مرد تایید ۱۹۵
شوشتر و گتوند حبیب اله وفائی پور فتح اله مرد تایید ۱۹۶
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا الیاس احمدی دوستعلی مرد تایید ۱۲۴
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا امید احمدی بابادی بنوار مرد تایید ۱۲۶
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا عیسی اوژن رضا مرد تایید ۱۳۱
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا داریوش باورصادیان خواه محمد رضا مرد تایید ۱۳۷
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا رضا بختیاری کیان علی محمد مرد تایید ۱۳۸
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا رضا جباری عبداله مرد تایید ۱۴۵
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا محمد حاجی پور مصطفی مرد تایید ۱۵۳
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا سیدحمید حسینی سیدمحمد مرد تایید ۱۵۶
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا محسن خدری خو حسین مرد تایید ۱۵۹
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا رسول رحیمی آلوقره امیرحمزه مرد تایید ۱۶۳
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا سحر رمضانی علی اکبر زن تایید ۱۶۷
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا کریم زائرسلیمانی محمدحسین مرد تایید ۱۶۸
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا خسرو زمان پور دوست محمد مرد تایید ۱۶۹
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا روح اله زمان پور حاجی بابا مرد تایید ۱۷۱
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا عباس شمس نجفقلی مرد تایید ۱۷۵
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا فرهاد شهبازی بندانی رستم مرد تایید ۱۷۶
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا انیسه صادقی چراغعلی زن تایید ۱۷۹
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا بهادر صفی خانی قلی زاده مصطفی مرد تایید ۱۸۲
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا علی عسگر ظاهری عبده وند داراب مرد تایید ۱۸۹
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا محسن علیجانی مولا مرد تایید ۱۹۴
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا ناهید عیدیوندی نورعلی زن تایید ۱۹۷
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا بهرام فروتن صالح مرد تایید ۱۹۸
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا فرشاد قاسمی عبدل مرد تایید ۲۱۳
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا یگانه قشقائی یوسف زن تایید ۲۱۵
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا میلاد کاظمی راد حسین مرد تایید ۲۱۸
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا مرضیه محبی نورالدین وند حیدر زن تایید ۲۳۴
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا سهراب مظفری بابادی روشنعلی مرد تایید ۲۳۷
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا هادی منصوری بیدکانی بهروز مرد تایید ۲۳۹
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا بهرام نیک بخش مجید مرد تایید ۲۴۲
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا علیرضا ورناصری قندعلی اسداله مرد تایید ۲۴۷
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا مرتضی یوسفی حاجیوند طاهر مرد تایید ۲۴۸

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.