درخشش معلم جوان بروجردی در سپهر مخترعان جهان/ تحول در حوزه امداد و نجات بشریت با انبوه سازی اختراعات ارزشمند شاه ولایتی
اختصاصی/به بهانه بزرگداشت مقام معلم؛

درخشش معلم جوان بروجردی در سپهر مخترعان جهان/ تحول در حوزه امداد و نجات بشریت با انبوه سازی اختراعات ارزشمند شاه ولایتی

معلم جوان لرستانی با اختراعات ارزشمند خود و کسب مدال های رنگارنگ جهانی نیاز به حمایت دارد تا بتواند برای خدمت به بشریت این ابداعات را انبوه سازی کند.
استقبال عمومی مردمی و انتخاب دانشگاه پیام‌نور توسط ۵١هزار داوطلب برای ادامه تحصیل در مرحله تکمیل‌ظرفیت
سرپرست دانشگاه پیام نور استان خوزستان خبرداد؛

استقبال عمومی مردمی و انتخاب دانشگاه پیام‌نور توسط ۵١هزار داوطلب برای ادامه تحصیل در مرحله تکمیل‌ظرفیت

روح اله نخعی سرپرست دانشگاه پیام نور استان خوزستان از  استقبال عمومی مردمی و انتخاب دانشگاه پیام نور توسط ۵١٠٠٠ داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت برای ادامه تحصیل خبرداد.