افتتاح هزار پروژه عمرانی در روستاهای خوزستان
هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان:

افتتاح هزار پروژه عمرانی در روستاهای خوزستان

افتتاح هزار پروژه عمرانی در روستاهای خوزستانمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان گفت: بیش از یک‌هزار پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت در خوزستان افتتاح می‌شود.