دولت سوئد عذرخواهی کند و با تحریم، مجازات شود
مجمع بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج امام علي (عليه السلام)اهواز:

دولت سوئد عذرخواهی کند و با تحریم، مجازات شود

مجمع بسيجيان ناحیه مقاومت بسیج امام علي(عليه السلام)اهواز در بیانیه‌ای با محکومیت آتش‌زدن قرآن در سوئد، خواستار طرح شکایت دولت در محافل حقوقی بین‌المللی و سازمان ملل علیه سوئد شد.