بازدید مدیرکل نوسازی استان خوزستان از مشکلات فضاهای آموزشی ناحیه۳اهواز/تشکیل جلسه ساماندهی سرویس حمل و نقل دانش آموزان/بررسی اعتراضات رتبه بندی معلمان+تصاویر
گزارش از یک روز فعالیت پرکار سرپرست آموزش و پرورش ناحیه سه و کارکنان اداری آموزش وپرورش ناحیه۳اهواز:

بازدید مدیرکل نوسازی استان خوزستان از مشکلات فضاهای آموزشی ناحیه۳اهواز/تشکیل جلسه ساماندهی سرویس حمل و نقل دانش آموزان/بررسی اعتراضات رتبه بندی معلمان+تصاویر

روز پرکار آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز، از تشکیل جلسه ساماندهی سرویس حمل و نقل دانش آموزان و حضور مدیرکل نوسازی استان برای بررسی مشکلات فضاهای آموزشی گرفته تا بررسی اعتراض رتبه بندی معلمان که همچنان در ساعت۱۷:۳٠ ادامه دارد.