تسریع در آسفالت خیابان های اهواز و کارون
استاندار خوزستان:

تسریع در آسفالت خیابان های اهواز و کارون

استاندار خوزستان گفت: شهرداری کار آسفالت خیابان‌های اهواز و کارون را تسریع کند؛ بخشی از اعتبارات در ابتدای سال برای آسفالت این دو شهرستان هزینه شد و بخش دیگر به زودی با اعتبار ویژه‌ای که در اختیار شهرداری قرار گرفت تا دو هفته آینده دنبال خواهد شد.