نقش آموزش و پرورش و والدین در نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب/اهمیت پاسخگویی به شبهات دانش آموزان در مورد مسئله حجاب
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز در جلسه عفاف و حجاب عنوان کرد:

نقش آموزش و پرورش و والدین در نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب/اهمیت پاسخگویی به شبهات دانش آموزان در مورد مسئله حجاب

بهمئی با اشاره به لزوم پیروی بانوان از سیره حضرت فاطمه(س) در تمام ابعاد برای زندگی، افزود: بانوان حجاب و عفاف خود را بايد از حضرت فاطمه (س) الگو بگيرند.