تربیت دانش‌آموزان سالم و متعهد/لزوم پیوند و انسجام بین مسجد، محله و مدرسه+تصاویر
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز در همایش خانواده موفق عنوان کرد:

تربیت دانش‌آموزان سالم و متعهد/لزوم پیوند و انسجام بین مسجد، محله و مدرسه+تصاویر

حسین بهمئی با بیان اینکه، رسالت آموزش و پرورش این است بین مسجد، محله ومدرسه انسجام بیشتری برقرار کند ، تصریح کرد: زمانی می توانیم در عرصه تعلیم و تربیت موفق شویم که بتوانیم متناسب با امکانات و شرایط برای جامعه هدف‌مان برنامه مطلوب داشته باشیم.