برگزاری دوره حصیر بافی در شهرستان کارون
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کارون:

برگزاری دوره حصیر بافی در شهرستان کارون

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کارون گفت: دوره آموزش حصیر بافی برای علاقه مندان به این رشته در راستای ایجاد اشتغال به صورت رایگان برگزار شد.