افتتاح ۴۰ کیلومتر خط دوم مسیر بامدژ به اهواز به زودی

افتتاح ۴۰ کیلومتر خط دوم مسیر بامدژ به اهواز به زودی

خانچی افزود : قسمت عمده دو خطه کردن مسیر اهواز به اندیمشک انجام پذیرفته است و در صورت تزریق مالی از مصوبات سفر دور دوم ریاست جمهوری شاهد بهره برداری از خط دوم این مسیر و توسعه حمل و نقل و ترانزیت کالاها در این مسیر خواهیم بود.
افتتاح هزار پروژه عمرانی در روستاهای خوزستان
هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان:

افتتاح هزار پروژه عمرانی در روستاهای خوزستان

افتتاح هزار پروژه عمرانی در روستاهای خوزستانمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان گفت: بیش از یک‌هزار پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت در خوزستان افتتاح می‌شود.