ارایه خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی رایگان در دزفول

ارایه خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی رایگان در دزفول

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: بنیاد خیریه نوآوران سلامت با تجهیزات کامل و اتاق عمل سیار به مدت سه ماه در باغچه بان بخش شهیون دزفول مستقر می‌شود و اقدام به ارایه خدمات دندانپزشکی، چشم پزشکی و عمل حراجی رایگان در این منطقه محروم خواهد کرد.