گزارش: خدمات «دولت سیزدهم» در خوزستان

گزارش: خدمات «دولت سیزدهم» در خوزستان

دولت سیزدهم با چشم انداز و افق دیدِ به ثمر رساندن اقداماتی ماندگار، ریل گذاری سیاست‌های عملیاتی خود را در خوزستان تنظیم کرده که بر اساس آن تاکنون اقدامات موثر و ملموسی برای مردم این استان به ثمر رسیده است.