گزارش|روز دوم دوره ضمن خدمت «مدیریت فعالیت‌های پرورشی» اداره آموزش و پرورش ناحیه۳اهواز+تصاویر
گزارشی از یک دوره با کیفیت ضمن خدمت در شهر اهواز:

گزارش|روز دوم دوره ضمن خدمت «مدیریت فعالیت‌های پرورشی» اداره آموزش و پرورش ناحیه۳اهواز+تصاویر

روز دوم دوره ضمن خدمت «مدیریت فعالیت‌های پرورشی» اداره آموزش و پرورش ناحیه3اهواز با شرکت همه‌ی معاونان و مربیان پرورشی ناحیه 3، و با حضور سید بهنام میر افضل رئیس سازمان دانش آموزی استان خوزستان، علی بلاسم، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش خوزستان، اسکندر ممبینی رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه3 اهواز و سید نبی موسوی معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز برگزار شد.