گزارش: خدمات «دولت سیزدهم» در خوزستان

گزارش: خدمات «دولت سیزدهم» در خوزستان

دولت سیزدهم با چشم انداز و افق دیدِ به ثمر رساندن اقداماتی ماندگار، ریل گذاری سیاست‌های عملیاتی خود را در خوزستان تنظیم کرده که بر اساس آن تاکنون اقدامات موثر و ملموسی برای مردم این استان به ثمر رسیده است.
رئیسی: کشور مدیون خوزستان است
رئیس جمهور در حاشیه افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر:

رئیسی: کشور مدیون خوزستان است

رئیس جمهور گفت: کشور به حرکت و تحول جهادی و جهشی نیاز دارد، می‌دانیم که این حرکت‌ها به اعتبارات نیاز دارد اما آنچه سبب می‌شود این مهم ایجاد شود وجود انگیزه و مدیریت جهادی است.