اورژانس خوزستان در زمان رسیدن به محل حادثه در ردیف پنج دانشگاه برتر

اورژانس خوزستان در زمان رسیدن به محل حادثه در ردیف پنج دانشگاه برتر

رییس اورژانس ۱۱۵ خوزستان با بیان اینکه یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۵۳۱ نفر درچهار ماه امسال به اورژانس‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه کردند گفت: ماموریت های این مجموعه اورژانسی با ۴۱ هزار و ۵۱۷ مورد، ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.