برگزاری جلسه پروژه مهر ویژه مدیران مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز+تصاویر
در راستای اجرای برنامه های پروژه مهر ١۴٠٢ و کمیته تعمیر و تجهیز صورت گرفت؛

برگزاری جلسه پروژه مهر ویژه مدیران مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز+تصاویر

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز متذکر شد مسولیت دانش آموزان در مدرسه به عهده مدیر است و خانواده ها باید با خیالی آسوده فرزندانشان را راهی مدرسه کنند