رونمایی از نخستین تابلو و اولین مجوز فعالیت کودکستان تطبیق یافته زیر نظر سازمان تعلیم و تربیت کودک در آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز+تصاویر
با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز و رئیس اداره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش استان خوزستان صورت گرفت:

رونمایی از نخستین تابلو و اولین مجوز فعالیت کودکستان تطبیق یافته زیر نظر سازمان تعلیم و تربیت کودک در آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز+تصاویر

حسین بهمئی مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز با بیان اینکه، در همین راستا این کودکستان شکوفه‌های مطهر در ناحیه اهواز پیش قدم شد و به عنوان اولین کودکستان اقدام کرد و مجوز تاسیس و فعالیت اخذ و راه‌اندازی شد
رئیس آموزش و پرورش ناحیه۳اهواز: بسیج حامی و همیارآموزش و پرورش است/رئیس بسیج فرهنگیان استان خوزستان: بسیج با همفکری فرهنگیان برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تلاش می‌کند
در  کارگاه آموزشی «طرح تحول و پیشرفت مدرسه» آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز مطرح شد:

رئیس آموزش و پرورش ناحیه۳اهواز: بسیج حامی و همیارآموزش و پرورش است/رئیس بسیج فرهنگیان استان خوزستان: بسیج با همفکری فرهنگیان برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تلاش می‌کند

رئیس آموز و پرورش ناحیه 3 اهواز تصریح کرد: همکاری و مساعدت خوبی که بسیج دارند نشان می دهد آموزش و پرورش و بسیج و سپاه در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی تعلیم و تربیت کنار هم هستند.