بازدید تیم نظارتی آموزش و پرورش شهرستان کارون از مدارس«هویزه»+تصاویر
در راستای پروژه مهر و ستاد ثبت نام صورت گرفت

بازدید تیم نظارتی آموزش و پرورش شهرستان کارون از مدارس«هویزه»+تصاویر

خلیل حزبه مدیر آموزش و پرورش شهرستان کارون ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هویزه ضمن اعلام رضایت از عملکرد و فعالیت های مدیریت آموزش و پرورش شهرستان در راستای پروژه مهر و ستاد ثبت نام برای همه عزیزان سربلندی و دعای خیر از خداوند منان خواستار شدند