حل چالش‌های فرهنگی دزفول با مشورت کارشناسان
رئیس کمیسیون زن و خانواده شورای شهر دزفول:

حل چالش‌های فرهنگی دزفول با مشورت کارشناسان

رییس کمیسیون زن و خانواده شورای اسلامی شهر دزفول گفت: چالش‌های فرهنگی دزفول به ویژه مسئله حجاب با مشورت و استفاده از نظر کارشناسان فرهنگی و افراد نخبه در زمینه‌های اجتماعی و روانشناسی حل شوند.