سوادآموزی جایگاه مهمی در گفتمان امام خمینی (ره) دارد/نهضت سوادآموزی مصداق عینی تحول در تاریخ انقلاب اسلامی است
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

سوادآموزی جایگاه مهمی در گفتمان امام خمینی (ره) دارد/نهضت سوادآموزی مصداق عینی تحول در تاریخ انقلاب اسلامی است

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به جایگاه مهم سوادآموزی در گفتمان امام خمینی (ره)؛ اظهار کرد: نهضت سوادآموزی مصداق عینی تحول در تاریخ انقلاب اسلامی و حرکتی ماندگار و استوار است.