ضرورت نگاه تمام ساحتی و جامع به مشکلات و معضلات / کاهش نرخ بیکاری اولویت من است/ گزارش به مردم را وظیفه خود می‌دانم
سید محسن موسوی زاده، منتخب مردم اهواز، کارون ، باوی و حمیدیه:

ضرورت نگاه تمام ساحتی و جامع به مشکلات و معضلات / کاهش نرخ بیکاری اولویت من است/ گزارش به مردم را وظیفه خود می‌دانم

منتخب مردم اهواز، کارون ، باوی و حمیدیه در جمع مردم شهرستان حمیدیه در همایش تقدیر از حماسه حضور ، با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت : نگاه تمام ساحتی به همه ی شهرهای اهواز ، کارون ، باوی وحمیدیه از اهم برنامه های بنده است .