مسلمانان به یاری جبهه مقاومت بشتابند
زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان:

مسلمانان به یاری جبهه مقاومت بشتابند

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز مقابله بر عهده جبهه مقاومت است، مسلمانان باید این جبهه را یاری کنند، هزاران نفر از سربازان مقاومت آماده هستند تا پیکار خود را آغاز کنند.