صدور۶۰۰جواز تاسیس و اشتغالزایی۲۲هزار نفر در خوزستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان:

صدور۶۰۰جواز تاسیس و اشتغالزایی۲۲هزار نفر در خوزستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تاکید بر اینکه تمرکز این دستگاه بر راه‌اندازی واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید است گفت: ۴۰۰ واحد راکد در خوزستان وجود دارد که ۱۸۰ واحد آن قابلیت برگشت به تولید را دارند.