تربیت دانش آموزان در تراز انقلاب اسلامی/آگاهی بخشی والدین و دانش آموزان در رعایت عفاف و حجاب+تصاویر
مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز در جمع مدیران مقطع متوسطه؛

تربیت دانش آموزان در تراز انقلاب اسلامی/آگاهی بخشی والدین و دانش آموزان در رعایت عفاف و حجاب+تصاویر

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز آگاه سازی دانش آموزان و خانواده ها  را اولویت اصلی آموزش و پرورش در رابطه با حجاب عنوان و بیان کرد: از تمامی ظرفیت ها و امکانات برای آگاهی رسانی به دانش آموزان و خانواده ها در خصوص اهمیت حجاب و عفاف استفاده شود.