مراجعه ۱۵۰ هزار بیمار حاد تنفسی به مراکز درمانی خوزستان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز :

مراجعه ۱۵۰ هزار بیمار حاد تنفسی به مراکز درمانی خوزستان

 معاون درمان ر علوم پزشکی اهواز گفت: چندی پیش بیمارستان ابوذر با پیک خیلی شدیدی از اطفال مبتلا به عفونت های حاد تنفسی مواجه شد که بلافاصله بیمارستان گلستان به عنوان پشتیبان ابوذر معرفی شد و تعداد بسیار زیادی از بیمارانی که امکان سرویس دهی نداشتند به آنجا منتقل شدند.