فرزند شهیدی که در میدان خدمت رسانی به زوار اربعین در صف اول است+فیلم
عادل حلفی ریاست اداره آموزش و پرورش حمیدیه:

فرزند شهیدی که در میدان خدمت رسانی به زوار اربعین در صف اول است+فیلم

عادل حلفی،فرزندی که پدرش امنیت را به مملکتمان هدیه داد و خودش خدمتگزاری مردمی است،خدمتگزاری که خستگی ناپذیر است،و بی وقفه در حال خدمت رسانی در عرصه های علمی و فرهنگی است.