پیش بینی برداشت ۱۰۰ هزار تن مرکبات در دزفول
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان دزفول:

پیش بینی برداشت ۱۰۰ هزار تن مرکبات در دزفول

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان زمان برداشت، افزون بر ۱۰۰ هزار تن مرکبات از باغات شهرستان دزفول برداشت شود.