خوزستان جایگاه نخست ترویج صلح و سازش در پرونده‌های قضایی را دارد
معاون قضایی دادگستری:

خوزستان جایگاه نخست ترویج صلح و سازش در پرونده‌های قضایی را دارد

معاون قضایی دادگستری و رییس توسعه حل اختلاف خوزستان با اشاره به اینکه امسال این استان جایگاه نخست بین استان های کشور از جهت ترویج صلح و سازش در پرونده های قضایی را کسب کرده است گفت: هیات‌های کارشناسی برای ارائه راهکارهایی به منظور ختم شدن پرونده‌های قضایی به صلح و سازش در استان تشکیل خواهد شد.