خوزستان سرشار از منابع نفتی گازی و  کشاورزی/اولویت با تامین نیازهای مردم خوزستان
امام جمعه اهواز عنوان کرد:

خوزستان سرشار از منابع نفتی گازی و کشاورزی/اولویت با تامین نیازهای مردم خوزستان

امام جمعه اهواز به مقوله جهاد تبیین پرداخت و گفت: باید دستاوردهای قبل و بعداز انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف تبیین شوند، احداث کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف، توسعه شهری و روستایی بخشی از این دستاوردها هستند.