ارایه خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی رایگان در دزفول

ارایه خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی رایگان در دزفول

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: بنیاد خیریه نوآوران سلامت با تجهیزات کامل و اتاق عمل سیار به مدت سه ماه در باغچه بان بخش شهیون دزفول مستقر می‌شود و اقدام به ارایه خدمات دندانپزشکی، چشم پزشکی و عمل حراجی رایگان در این منطقه محروم خواهد کرد.
ورود بیش از یک میلیون تن گندم از طریق بندر امام خمینی به کشور

ورود بیش از یک میلیون تن گندم از طریق بندر امام خمینی به کشور

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به اینکه روند واردات گندم به عنوان یک کالای اساسی بدون هیچ مشکلی همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: در برنامه داریم تا کشتی‌های حامل این کالای اساسی، محموله‌های مورد نظر را از طریق بندر امام خمینی وارد کشور کنند.