سبقت یک سرباز از ۲۹۰ سیاستمدار کهنه کار+تصاویر
حاتم مطوری نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی اهواز ، کارون،باوی و حمیدیه:

سبقت یک سرباز از ۲۹۰ سیاستمدار کهنه کار+تصاویر

نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی اهواز ، کارون،باوی و حمیدیه بیان کرد: امیدوارم قانونگذاری ؛ نظارت ؛ خدمت و فعالیت‌های نمایندگان به سویی حرکت کند که مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد اهداف و خدمت صادقانه و واقعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهد که در انتصابات دخالت کنند.