بخشی از عقب ماندگی در حوزه مسکن را تا سال آینده جبران می‌کنیم
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی :

بخشی از عقب ماندگی در حوزه مسکن را تا سال آینده جبران می‌کنیم

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دغدغه رهبرانقلاب درباره بحث مسکن کاملا جدی است گفت: می‌توانیم تا سال آینده بخشی از عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران کنیم.