استمرار هوای شرجی در خوزستان

استمرار هوای شرجی در خوزستان

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: افزایش رطوبت و شرجی در مناطق شرقی و جنوب شرقی استان همچنان تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.