چمن ورزشگاه شهر ترکالکی در آتش بی توجهی مسئولان سوخت
اندر احوالات این روزهای‌ ورزشگاه ترکالکی؛

چمن ورزشگاه شهر ترکالکی در آتش بی توجهی مسئولان سوخت

به گزارش موج زاگرس؛ ورزشگاه شهر ترکالکی طی تفاهمنامه همکاری بین شهرداری ترکالکی واداره ورزش وجوانان گتوند کلیه خدمات حفظ ونگهداری چمن به مدت ۶ سال به امضای بیگدلی شهردار شهر ترکالکی رسید واسفند ۱۴۰۱ تاریخ انقضاء قرارداد به پایان رسید.پس از گذشت قریب به سه ماه نه شهرداری نه اداره ورزش وجوانان گتوند به دلیل عدم انعقاد تفاهم نامه فی مابین و یا تعیین تکلیف چمن زیر بار مسئولیت نگهداری ورزشگاه نرفتند.