بخشش محکومان به قصاص «به حرمت امام رئوف»
رئیس کل دادگستری خوزستان:

بخشش محکومان به قصاص «به حرمت امام رئوف»

رئیس کل دادگستری خوزستان از برقراری صلح و سازش بین دو طایفه بزرگ در شهرستان حمیدیه خبر داد و گفت: اولیا دم دو طائفه در حمیدیه با تأسی به پویش «به حرمت امام رئوف می‌بخشم» محکومان به قصاص را بخشیدند.
بخشش در لحظه ی اجرای حکم پس از هفت سال
دادستان عمومی و انقلاب شوش:

بخشش در لحظه ی اجرای حکم پس از هفت سال

دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: سحرگاه امروز هنگامی که قرار بود حکم قصاص نفس یکی از محکومان به اجرا درآید، با رضایت خانواده مقتول، حکم متوقف شد.