درخشش معلم جوان بروجردی در سپهر مخترعان جهان/ تحول در حوزه امداد و نجات بشریت با انبوه سازی اختراعات ارزشمند شاه ولایتی
اختصاصی/به بهانه بزرگداشت مقام معلم؛

درخشش معلم جوان بروجردی در سپهر مخترعان جهان/ تحول در حوزه امداد و نجات بشریت با انبوه سازی اختراعات ارزشمند شاه ولایتی

معلم جوان لرستانی با اختراعات ارزشمند خود و کسب مدال های رنگارنگ جهانی نیاز به حمایت دارد تا بتواند برای خدمت به بشریت این ابداعات را انبوه سازی کند.