جنایات در درون کشور رخ داد اما سردمداران آن در خارج از مرزها هستند

جنایات در درون کشور رخ داد اما سردمداران آن در خارج از مرزها هستند

استاندار خوزستان با اشاره به عملیات تروریستی چهارشنبه شب ایذه تاکید کرد که پازل طراحی این جنایت را با همکاری مسوولان امر و دستگیرشدگان کنار هم قرار می‌دهیم تا ضمن روشن‌ کردن زوایای گوناگون حادثه، سردمداران اصلی آن را به مردم معرفی کنیم.
ضرورت استفاده از رسانه ها در جهت انعکاس خدمات دولت
استاندار خوزستان:

ضرورت استفاده از رسانه ها در جهت انعکاس خدمات دولت

استاندار خوزستان: از ظرفیت خبرگزاری‌ها و فضای‌مجازی (با توجه به چارچوب وظایف آن‌ها) در راستای انتقال خدمات دولت سیزدهم به جامعه استفاده شود تا انعکاس صحیحی از ظرفیت‌های استان و فعالیت‌های انجام شده از سوی دولت صورت گیرد.
تسریع در آسفالت خیابان های اهواز و کارون
استاندار خوزستان:

تسریع در آسفالت خیابان های اهواز و کارون

استاندار خوزستان گفت: شهرداری کار آسفالت خیابان‌های اهواز و کارون را تسریع کند؛ بخشی از اعتبارات در ابتدای سال برای آسفالت این دو شهرستان هزینه شد و بخش دیگر به زودی با اعتبار ویژه‌ای که در اختیار شهرداری قرار گرفت تا دو هفته آینده دنبال خواهد شد.
افزایش میزان بیماری‌های خاص تحت پوشش بیمه سلامت
استاندار خوزستان:

افزایش میزان بیماری‌های خاص تحت پوشش بیمه سلامت

استاندار خوزستان گفت: برخی از خانواده‌ها در هنگام بیماری به ناچار مجبور به فروش اموال و دارایی خود می‌شوند که با پوشش‌های ایجاد شده بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوارها کاهش می‌یابد تا دیگر نگرانی از جهت تأمین هزینه‌ درمان نداشته باشد.