امام جمعه اهواز:شورای نگهبان نمایندگانی که در عزل‌ونصب‌ها دخالت داشتند را رد صلاحیت کند

امام جمعه اهواز:شورای نگهبان نمایندگانی که در عزل‌ونصب‌ها دخالت داشتند را رد صلاحیت کند

وی همچنین با اشاره به بی‌آبی‌های اخیر در برخی مناطق مانند ملاشیه گفت: در مسئله بی‌آبی نیز باید مسوولان امر به معروف و نهی از منکر شوند چرا که این موضوع در ارتباط با مدیران نیز صدق می‌کند و بیش از 30 حوزه در زمینه نهی از منکر در آیات وجود دارد.